แบบฟอร์มยืนยันตัวบุคคล

หมายเหตุ: กรุณาส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์
ภายใน 7 วันทำการ หลังจากลงทะเบียน

เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

เพื่อการใช้งานเว็ปไซต์อย่างสมบูรณ์
แนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดและติดตั้ง: สำหรับ Windows XP 32-bits
หรือไปที่ Windows สำหรับรุ่นอื่นๆ

โปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร PDF

เพื่อสามารถอ่านเอกสาร .pdf
ดาวน์โหลดและติดตั้ง: Adobe Reader 10.1.3

คู่มือระบบบริหารงานการฌาปนกิจสงเคราะห์

มีทั้งหมด 9 เล่ม สามารถศึกษาได้โดยไม่ต้อง
เข้าสู่ระบบ อ่าน: คู่มือสำหรับการลงทะเบียน
ส่วนคู่มือตามสิทธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
จึงจะสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้