ข่าวประชาสัมพันธ์

twitter facebook
เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2555 อ่านคู่มือลงทะเบียนผู้ใช้งาน...
วิดีโอแนะนำระบบ กฌ.ตร., แนะนำการใช้ CD กฌ.ตร. แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2
แบบฟอร์มยืนยันตัวบุคคล ดาวน์โหลด: แบบฟอร์มยืนยันตัวบุคคล.xls
หมายเหตุ กรุณาส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากลงทะเบียน
facebook
เข้าสู่ระบบ
รหัสผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
    ลืมรหัสผ่าน
 
  
จดจำรหัสผู้ใช้งาน
ลืมรหัสผ่าน?
ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ